BELGIAN SCHNAUZER CLUB
K.K.U.S.H. nr 1211

VRAAG TOT AANSLUITING

Ik, ondergetekende (meisjesnaam voor dames)
Adres: straat Nr Bus
Postcode : Plaats Land
Nationaliteit : Geboortedatum : Tel. :
e-mail:

Vraag om lid te worden van de Belgian Schnauzer Club

Ik verklaar akkoord te gaan met de statuten en reglementen van de club en ik verbind mij ertoe deze te respecteren, alsook de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus.
Ik ben geen lid van een vereniging die niet erkend is door de Koninklijke Kynologische Unie Sint -Hubertus, ook niet van een buitenlandse federatie die niet erkend is door de Internationale Kynologische Federatie (F.C.I.)


BIJKOMENDE AANSLUITING VOOR GEZINSLID

Ik, ondergetekende (meisjesnaam voor dames)
Nationaliteit: Geboortedatum Verwantschap

Vraag om lid te worden van de Belgian Schnauzer Club.

Ik verklaar akkoord te gaan met de statuten en reglementen van de club en ik verbind mij ertoe deze te respecteren, alsook de reglementen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus.
Ik ben geen lid van een vereniging die niet erkend is door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus, ook niet van een buitenlandse federatie die niet erkend is door de Internationale Kynologische Federatie (F.C.I.)


1 lid : 20,00 EUR EUR
Overige gezinsleden (geeft recht op 1 clubblad/gezin) : 10,00 EUR/lid EUR


Totaal jaarlijks lidgeld : EUR


Waar ook inlichtingen (statuten, reglementen …) en aansluitingsformulieren kunnen bekomen worden : Lucky Durant, Rue de Tirlemont 182 te 4280 Hannut - Tel/Fax 019/63.70.44 - e-mail : schnauzerclub@skynet.be

Het lidgeld te storten na aanvaarding van de kandidatuur op rekening N° BE80 0017 8333 3377 van de Belgian Schnauzer Club