PUPINFO

GEBOORTEBERICHT

Er zijn geen pups meer beschikbaar

Pups & P & S geboren op 01/03/2021
5 reutjes en 2teefjes

Vader : Jackson du Fayimi
Moeder : Quelly du Fayimi

Contact: Kennel du Fayimi
T. 019/63 70 44

e-mail : luckydurant@skynet.be